Waarom Presentis?

Home > Waarom Presentis?

Administratieve zaken en onderwijs inhoudelijke zaken in één web-based systeem, verbonden met elkaar, alles maar 1 keer hoeven noteren, grote rol voor leerling en ouders, ervaren begeleiding bij de implementatie en een groot netwerk van scholen die samenwerken en kennis delen.

Opbouw van Presentis

Wat wil ik? Wat kan ik?

Iedere leerling heeft een eigen ontwikkelproces. Ieder ontwikkelproces is daarom uniek. Presentis is ontwikkeld om er voor te zorgen dat de leerling, ouders en de professionals onderling op de hoogte zijn van alle facetten van het ontwikkelproces van de leerling.

Van start naar ontwikkelingsperspectief en daarna naar uitstroom en nazorg. Presentis is zowel op school als thuis te bekijken en te bewerken.
De hoofdpersoon in Presentis is uiteraard de leerling zelf. De leerling houdt voor een groot gedeelte Presentis zelf bij. Hieronder vallen bijvoorbeeld de algemene, beroeps- en theoretische competenties en vaardigheden. Ook stagebeoordelingen, stageverslagen en belangrijke schooldocumenten, presentaties, foto’s en filmpjes worden bijgehouden door de leerling in Presentis. De mentor/begeleider heeft een coachende en controlerende rol. Alles leidt uiteindelijk naar een uitgebreid portfolio dat de leerling mee kan nemen en ook beschikbaar is in de app.

Op de hoogte, zonder dubbel werk. Alles verbonden aan elkaar!

Presentis is zo gemaakt dat alle informatie die wordt genoteerd daarna niet nog een keer genoteerd hoeft te worden. Dubbele administratie komt niet voor binnen Presentis. Informatie uit het startdocument is bijvoorbeeld gekoppeld aan het IOP en groeidocument. Alle ontwikkelingen worden gedurende de dag bijgehouden en komen daar terecht waar ze horen. In veel gevallen is de informatie binnen Presentis via verschillende kanten benaderbaar.

Openheid in communicatie en informatie voor de leerling, ouders en professionals. In Presentis wordt de informatie die gedeeld kan worden ook echt gedeeld. Zonder dat daarbij voor de professionals extra werk ontstaat. De focus is zoveel mogelijk op de leerling.

Door in Presentis de informatie aan te bieden en de leerlingen, ouders en professionals op een makkelijke en wel gecontroleerde manier de toegang tot deze informatie te geven, is iedereen in de gelegenheid om op tijd de informatie te lezen. Leerlingen en professionals kunnen op ieder gewenst moment informatie bijwerken en zo is het proces ‘levend’.

Kwaliteit en controle

Presentis is een uitstekend middel om kwalitatieve begeleiding en dossieropbouw inzichtelijk te maken voor alle partijen. De school richt Presentis naar eigen inzicht in. De minimale eisen die de school aan de gebruiker stelt zorgen zo voor kwaliteit en controle.

De professionals die Presentis gebruiken kunnen door snelwerkende rapportages controleren of ze hun administratie op orde hebben. Stagelijsten, gespreksverslagen, overzichten van gesprekken per leerling; de begeleiding en ga zo maar door. Alles dat wordt ingevoerd kan in overzichtelijke lijsten opgeroepen worden in het scherm. Inclusief inhoud. Ook het management kan in enkele stappen controleren wie, wat, wanneer heeft ingevoerd en of het team zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Structuur, alles op een vaste plek

Presentis kan voor een organisatie die werkt met individuele ontwikkelplannen zorgen voor overzicht en structuur. Iedere leerling heeft eigen talenten, ontwikkelplannen en ondersteuningsbehoeften. Presentis zorgt voor een duidelijk overzicht en is daarbij toegankelijkheid voor de leerling, ouders en professionals.

Plannen per leerling, groepsoverzichten en zelfs overzichten voor de hele school. Niet alleen van cijfers en administratieve gegevens, maar juist van de gegevens die belangrijk zijn voor de individuele leerlijn. Lopende en afgeronde doelen (handelingsplannen), kenmerken, indicaties en toets en testgegevens. Alles is per leerling benaderbaar, en kan door de professional ook in lijsten per groep getoond worden.