Ruim 90 scholen werken op dit moment met Presentis. Dit zijn veelal scholen voor Praktijkonderwijs maar ook scholen voor primair onderwijs, VSO-scholen en andere voortgezet onderwijs scholen.

"Praktijkschool Apeldoorn werkt sinds medio 2012 met het digitale portfoliosysteem Presentis. We hebben voor dit systeem gekozen omdat we de resultaten van onze onderwijsvisie hier goed konden borgen: het hele systeem is door de school zelf in te richten. De individuele trajecten zoals de leerlingen hier op school volgen zijn zodoende goed te volgen. Elk nieuw systeem van leerlingen volgen brengt veranderingen met zich mee, zowel voor personeel als leerlingen. De manier van implementatie van het systeem moet derhalve stapsgewijs plaatsvinden, zodat iedereen als het ware met het systeem mee groeit. De leerlingen leren langzamerhand hun eigen ontwikkeling in kaart te brengen (o.a. via hun IOP en andere bewijzen), het personeel realiseert zich dat in deze tijd van onderwijs de opbrengsten van ons onderwijs gemeten worden. De samenwerking met de uitvinders van het systeem, Jeroen Rigterink en Peter Hubert, verloopt bijzonder positief. Goede dienstverlening, prettige communicatie en een optimale knowhow van het praktijkonderwijs is daar de basis van."

- André Koers, Adjunct-Directeur Praktijkschool Apeldoorn

"Wij waren op zoek naar een nieuw leerlingvolgsysteem. Daarbij was het voor ons van belang dat we onze eigen werkwijze zouden kunnen voortzetten, zonder dat het LVS een keurslijf voor ons handelen zou worden. Ons eigen systeem dateerde uit 2001 en het werd te kostbaar om deze up to date te blijven houden. Op onze speurtocht werden we getipt dat Presentis een antwoord op onze vraag zou kunnen zijn. We zijn inmiddels met de invoering begonnen! We zijn na korte tijd in staat op kernonderdelen met Presentis te werken in alle afdelingen van de school: de coaches, het zorgteam en het stageteam. Behalve dat we te maken hebben met een eigentijds programma dat ook vanuit thuis te benaderen is, zien we dat de ontwikkelaars onze taal spreken en verstaan en een goede begeleiding kunnen geven bij de invoering, die voor ons een tweetal jaren zal gaan duren."

- Ton Milatz Directeur onderwijs Met-PrO

"Het team van OSG ’t Genseler heeft na een presentatie door Jeroen en Peter unaniem voor deze nieuwe manier van werken gekozen. In goed overleg is er een traject bedacht waarin de school onder begeleiding van Peter toe zou werken naar een gefaseerde implementatie van Presentis. Peter heeft een kleine werkgroep enthousiast begeleid in het zich vaardig maken met Presentis en samen is er gekeken naar welke keuzes er door de school gemaakt moesten worden. Peter is uitstekend in staat om op macroniveau te kijken naar de situatie en vraagstukken terug te brengen naar de essentie: “Hoe heeft de leerling hier baat bij?” In een later stadium is de werkgroep met Peter aan de slag gegaan om de rest van het team wegwijs te maken. Jeroen is meer op de achtergrond aanwezig geweest. Altijd bereid om technische zaken toe te lichten en (eventueel op afstand) te helpen met het overzetten van de schoolgegevens vanuit Magister naar Presentis. Het team van Presentis is goed op elkaar ingespeeld, versterkt elkaar en is altijd bereid om antwoord op vragen te geven en, waar nodig, bij te springen."

- Martijn Schrijver Intern begeleider 't Genseler Hengelo

"Dankzij de analyse die Leonie van ons gebruik omtrent de mogelijkheden van Presentis heeft gemaakt, hebben we een echt goed inzicht gekregen in de aandachtspunten die hier voor ons als school liggen. Samen met het Presentis-team van onze school hebben we hier naar gekeken en dit was erg leerzaam. In de terugkoppeling vielen ons een aantal zaken op waaronder o.a. toch nog steeds het goed formuleren van SMART doelen met de leerlingen en de koppeling met het OPP hierbij. We hebben Leonie gevraagd om dit samen met het hele team in een sessie op te pakken. Erg fijn daarbij is dat je ziet en hoort dat Leonie zelf in het praktijkonderwijs heeft gewerkt. Dit maakt de communicatie helder en duidelijk, ook qua voorbeelden. Scholen die met Presentis werken raad ik echt aan om een scan te laten maken. Wij zullen dit als school zeker weer doen."

- Inge Schulkes; Schoolleider Talentstad Praktijkonderwijs Zwolle