Onze dienstverlening

Home > Onze dienstverlening

Wij bieden een zeer breed pakket van diensten aan die, naast een efficiënt middel als Presentis, zorgen voor een kwalitatieve en resultaatgerichte samenwerking. We besteden veel aandacht aan het implementatietraject en efficiënt gebruik van het aangeschafte middel.

MENSEN UIT DE PRAKTIJK
Naast de aangeboden diensten mag u van ons altijd flexibiliteit, betrouwbaarheid en kennis van zaken verwachten.

Wij spreken uw taal, hebben kennis van zaken en zijn op zoek naar samenwerkingen voor langere tijd. Hierin willen we en zullen we ook investeren. U mag ons altijd aanspreken op onze belofte dat wij u flexibiliteit, duidelijkheid en betrouwbaarheid bieden en wij op de hoogte zullen zijn en blijven van de ontwikkelingen van dit moment.

Een goede service is voor ons een van de belangrijkste speerpunten. Starten met een project als Presentis is natuurlijk mooi en op de langere termijn tevreden blijven in de samenwerking nog veel mooier.

Hiervoor investeren we in persoonlijk contact, een aanspreekpunt die weet wat er speelt en op de hoogte is van uw school en daarnaast snelle en betrouwbare service als het aankomt op maatwerk en/of aanpassingen.

SAMENWERKEN AAN OPLOSSINGEN
Wij hebben de wijsheid niet in pacht. We hebben elkaar nodig om tot een succes te komen. Om deze reden nemen we graag het voortouw om samenwerking tussen u en ons, maar vooral ook tussen de scholen onderling te initiëren en faciliteren.

Jaarlijks worden landelijke dagen georganiseerd. Op deze dagen zullen we met elkaar een pas op de plaats maken en kritisch kijken of wat we doen ook hetgeen is dat we hadden voorgenomen en of dit ook nog steeds het juiste is

Hoofdzaak is altijd geweest de leerling centraal te stellen en te activeren. Soms is het goed dit nog eens kritisch te bekijken.

Daarnaast zullen op deze dagen gemeenschappelijke zaken als het volgen van het onderwijs en ontwikkeling van leerlingen, het OPP/IOP, privacy en doorontwikkeling besproken worden. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe regelen we dit op een praktische manier in Presentis?

TRAININGEN
Om op een goede manier met Presentis aan de slag te kunnen is een sterke basis zeer belangrijk. De implementaties gaan in fasen.

  • Fase 1: Bestaat uit de basis, het invoeren als administratief systeem en we gaan aan de slag met het implementeren van de eerste modules volgens de visie van jullie school passend in het systeem. Beslaat gemiddeld 12 tot 16 dagdelen training (inclusief kick-offs) verspreid over een van tevoren afgesproken periode van een aantal maanden.
  • Fase 2: We gaan verder met het plannen en het volgen van het onderwijs, het begeleiden van de leerling en het gericht geven van feedback. Het volgen van de leerling doen we op groepsniveau en op individueel niveau. Beslaat gemiddeld 8 tot 10 dagdelen training (inclusief kick-offs) verspreid over een van tevoren afgesproken periode van een aantal maanden.
  • Fase 3: Gaat over de verankering, kwaliteitsbeleid en PDCA. Beslaat gemiddeld 8 dagdelen training (inclusief consultancy).
  • Fase 4: Opbrengsten, Presentis als meetinstrument voor kwaliteit. Op basis van het eigen kwaliteitsbeleid van de school en daarnaast het inspectiekader.

We starten bij elke fase met een beheerteam, dit is een klein team die de administratieve processen kent, waarbij iemand op de werkvloer de processen kent en iemand vanuit de regie die alle processen in de gehele school kent.

Naast deze trainingen op uw eigen school, verzorgen wij ook landelijke trainingen voor roostermakers, administratie, beheerders en bijvoorbeeld aansluiting op de uitstroommonitor. In onze nieuwsbrief worden de data van deze trainingen ruimschoots van te voren aangegeven.

CONSULTANCY & BEGELEIDING
Het grote pluspunt van Presentis is dat het een zeer flexibel systeem is. De school die het gaat gebruiken krijgt de ruimte om zeer veel keuzes zelf te maken. Dit is ook direct het grote aandachtspunt bij de aanschaf en implementatie van Presentis. ‘Alles wordt onder de loep genomen’, is een van de reacties die we regelmatig horen.

Wat doen we, wanneer, op welke manier en om welke reden? Waarom past dit bij onze visie? Waarom is het goed voor de ontwikkeling van onze leerlingen? Veel vragen die allemaal een gedegen onderbouwd antwoord verdienen.

Presentis kan geleverd worden met een voor een groot gedeelte ingevulde blauwdruk. Dit is in 9 van de 10 gevallen niet de keuze van de scholen die het aanschaffen. Vaak is er al erg veel werk verricht met elkaar om een organisatorische structuur neer te zetten binnen de school die past bij de visie van de school en waar iedereen mee werkt. Toch is het mooie van Presentis dat we met elkaar mee kunnen kijken en kunnen leren van elkaar. Dit zorgt voor inhoudelijke discussies.

Om dit proces te begeleiden en de invoer van Presentis te bewaken binnen de school is er de mogelijkheid om gebruik te maken van onze kennis. Van de eerste demonstratie, het stellen van de juiste vragen tot en met de nazorg en het maken van nieuwe resultaat afspraken. Op de hoogte blijven en putten uit de kennis die we samen opbouwen kan een school veel tijd besparen en op goede ideeën brengen.

Voor een passend voorstel zullen wij in het voortraject duidelijke afspraken maken met elkaar.

Heeft u nu al vragen? U kunt uw vragen mailen aan info@presentis.nl.

MAATWERK
Hoewel door de afgelopen jaren heen er al veel ontwikkeld is in Presentis is er behoefte aan maatwerk.

Dit kan zijn in het systeem zelf of in de output kant in de vorm van op maat gemaakte rapportages. In overleg met ons zullen we bekijken wat de wensen zijn en de mogelijkheden die Presentis biedt. Voor maatwerk zal er altijd een offerte worden gemaakt en resultaatgerichte afspraken. Duidelijkheid vooraf geeft rust in het proces.

Voorbeelden van maatwerk kunnen zijn:

  • Een schooleigen individueel ontwikkelplan
  • Een schooleigen leerlingrapport

Er wordt in alle gevallen goed gekeken naar de gestelde vraag. Mocht het zo zijn dat de aanpassing bruikbaar is voor alle scholen en Presentis versterkt, is het goed mogelijk dat de aanpassing kosteloos gedaan wordt en aan alle scholen beschikbaar wordt gesteld. Bij arbeidsintensieve veranderingen zal de gemaakte module apart aangeschaft kunnen worden.

INSTALLATIE & UPDATES
Bij aanschaf van Presentis zal door ons een database gemaakt worden met een bijbehorende URL. Door het steeds intensievere gebruik van Presentis worden de updates ‘s ochtends tussen 06.30 en 07.00 uitgevoerd. Mocht u rond deze tijd al inloggen in Presentis kan het zijn dat u op enig moment een melding krijgt dat Presentis tijdelijk niet bereikbaar is.

De inhoud van de updates wordt gemaild aan de contactpersoon van de school, indien deze nieuwe functionaliteiten bevatten en/of veranderingen aan bestaande functionaliteiten. In sommige gevallen is overleg tussen de school en ons nodig om de nieuwe onderdelen op de juiste manier te kunnen gebruiken. In dat geval zullen wij initiatief nemen en persoonlijk contact zoeken.

HOSTING
Presentis is een web-based applicatie en daardoor zorgen wij ook voor de hosting. Hierdoor kunt u rekenen op moderne servers die bereikbaar zijn via zeer snelle glasvezel verbindingen.

Bij het hostingpakket zijn uiteraard back-ups inbegrepen. De kosten voor de hosting worden berekend op basis van gelijktijdige gebruikers. Dus niet op basis van het totaal aantal leerlingen en professionals die een inlog nodig hebben. De prijs voor hosting bedraagt €3,25 per gelijktijdige gebruiker. Als startpunt nemen we 10% van het totaal van alle leerlingen en personeelsleden. Tijdens het gebruik van Presentis monitoren wij het aantal gelijktijdige gebruikers. Mocht dit structureel afwijken van het startpunt van 10% dan wordt in overleg met u het aantal gelijktijdige gebruikers aangepast en op basis daarvan het nieuwe tarief bepaald.

Rekenvoorbeeld:
Uw school heeft 250 leerlingen en 50 personeelsleden.
10% van (250 + 50) = 30 gelijktijdige gebruikers x €3,25 = €97,50 per maand