Ontwikkeld vanuit de gebruiker

Home > Ontwikkeld vanuit de gebruiker

De leerling centraal. Dit is dé basis voor Presentis. Niet nog een systeem voor de professionals, maar een systeem van en voor de leerling. Waar de professionals ook in werken en ouders in meekijken.

De visie op Presentis is dat de leerling op de hoogte moet zijn van zijn/haar ontwikkeling, mogelijkheden en uitdagingen. Wat kan ik? Wat wil ik? en welke hulp, begeleiding heb ik daarbij nodig? Hoe en wanneer ga ik dit doen en hoe meet ik achteraf of het mij gelukt is? Om dit proces te kunnen opbouwen, vastleggen en mee te werken hebben we in Presentis een groot aantal zaken meegenomen die van invloed zijn op dit proces. En de basis is door de school zelf in te richten.

Onze ervaring leert dat iedere school zijn eigen visie en organisatie heeft hoe om te gaan met dit proces. We hebben Presentis om deze reden zeer flexibel gemaakt.

Presentis is gebouwd door mensen uit het onderwijs. Mensen die dus weten wat er dagelijks gebeurt op een school. Die weten wat er komt kijken bij het begeleiden/coachen van jongeren en welke gegevens hiervoor en hierover worden bijgehouden.