Digitaal leerling begeleidingssysteem

Home > Digitaal leerling begeleidingssysteem

Administratieve en onderwijsinhoudelijke zaken in een webbased systeem.

Een systeem waarbij de leerling aan zet is; dit creëert betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen onderwijsproces

In Presentis staat de leerling centraal en wordt hij actief betrokken bij zijn eigen ontwikkeling. Presentis is ontwikkeld om er voor te zorgen dat de leerling, zijn ouders en de professional op de hoogte zijn van alle facetten van het ontwikkelproces van de leerling. Samen met de leerling wordt er gekeken naar kennis, vaardigheden, competenties en eigenschappen van de leerling.

Presentis:

Presentis is een digitaal leerlingbegeleidingssysteem waarbij de volledige leerlingadministratie, het leerlingvolgsysteem en de leerlingbegeleiding geïntegreerd is. Het is een systeem waarbij de leerling centraal staat en waarbij de leerling zelf de input levert voor zijn begeleiding, dit creëert betrokkenheid bij zijn eigen onderwijsproces. Presentis biedt een volledig op maat gemaakt portfolio.

Presentis heeft de ROD koppeling voor het Praktijkonderwijs, PO en (V)SO, deze scholen kunnen Presentis als primair leerlingadministratiesysteem gebruiken.