Compleet van intake tot nazorg

Home > Compleet van intake tot nazorg

Doordat Presentis ontwikkeld is en wordt, in samenspraak met de gebruikers, is het een compleet systeem geworden dat mee blijft groeien met de wensen en de huidige ontwikkelingen. Op dit…

…moment worden er weer aanpassingen gemaakt die aansluiten op de veranderende eisen.

Een mooi verhaal, maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? Het idee hierachter is simpel; de leerling weet zoveel mogelijk wat er in Presentis staat. We praten steeds meer mèt de leerling en steeds minder over de leerling. Hij/zij zet zelf de informatie in Presentis of het wordt door een professional samen of in overleg met de leerling gedaan. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om op ‘de achtergrond’ een aantal zaken bij te houden. Zaken die niet direct op de voorgrond aangeboden kunnen of hoeven te worden.

Voor alle onderdelen geldt dat de school zelf bepaalt wat, wanneer en op welke termijn het gebruikt wordt/gaat worden. Ook kan gekozen worden voor een invulling die al gebruikt wordt door een van de huidige Presentis scholen. Zo hoeven we met zijn allen niet opnieuw het wiel uit te vinden.

Presentis is zo gemaakt dat informatie eenmalig wordt ingevoerd en daar wordt getoond waar de gebruiker het nodig heeft. Zo komt bijvoorbeeld de informatie uit het startdocument automatisch in het groeidocument en gedeeltelijk ook weer bij leerlingenzorg.

De mogelijkheden in het kort:

 • Competenties en leerlijnen
 • Compleet portfolio
 • Mobiele app
 • Tips & Tops
 • Cijfers
 • Diploma’s en certificaten
 • Logboek | Dagboek | Journaal
 • Aanwezigheid/te laat
 • Uitgestuurd/incidenten
 • Gesprekken | Verslagen (Verslaglegging van gesprekken en gebeurtenissen)
 • Doelen | leerpunten | handelingsplannen
 • Startdocument & Groeidocument
 • Ontwikkkelingsperspectief (OPP)
 • Individueel ontwikkelplan (IOP)
 • Leerlingrapport
 • Vakoverstijgend groepsplan
 • School van herkomst/schoolloopbaan
 • Medische informatie
 • Onderwijsbehoeften
 • Ondersteuningsbehoeften
 • Talenten
 • Diagnoses
 • Toets en testinformatie
 • Externe hulp
 • Begeleiding (extra zorg)
 • Bijzonderheden school, gezin
 • Verwachte uitstroom
 • Overzicht van alle handelingsplannen | doelen per ontwikkel gebied over gehele schoolloopbaan
 • Documenten | Portfolio
 • Stagegeschiedenis
 • Competenties op stage
 • Stageverslagen van de leerling
 • Stageverslagen van de begeleider(s)
 • Stagecontracten
 • Over mij (jaarlijks terugkerende vragen die door de leerling zelf worden ingevuld)
 • Nazorg
 • Productie
 • Overzichten, brieven en rapportages
 • Grafieken
 • OSO
 • Koppeling met de uitstroommonitor
 • Koppeling met ROD voor PrO en PO/GO