Compleet van intake tot nazorg

Home > Compleet van intake tot nazorg

Doordat Presentis ontwikkeld is (en wordt) in samenspraak met de gebruikers, is het een compleet systeem geworden dat mee blijft groeien met de wensen en de huidige ontwikkelingen.

Op dit moment worden er weer aanpassingen gemaakt die aansluiten op de veranderende eisen.

Een mooi verhaal, maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? Het idee hierachter is simpel; de leerling weet zoveel mogelijk wat er in Presentis staat. We praten steeds meer mèt de leerling en steeds minder over de leerling. Hij/zij zet zelf de informatie in Presentis of het wordt door een professional samen of in overleg met de leerling gedaan. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om op ‘de achtergrond’ een aantal zaken bij te houden. Zaken die niet direct op de voorgrond aangeboden kunnen of hoeven te worden.

Voor alle onderdelen geldt dat de school zelf bepaalt wat, wanneer en op welke termijn het gebruikt wordt/gaat worden. Ook kan gekozen worden voor een invulling die al gebruikt wordt door een van de huidige Presentis scholen. Zo hoeven we met zijn allen niet opnieuw het wiel uit te vinden.

Presentis is zo gemaakt dat informatie eenmalig wordt ingevoerd en daar wordt getoond waar de gebruiker het nodig heeft. Zo komt bijvoorbeeld de informatie uit het startdocument automatisch in het groeidocument en gedeeltelijk ook weer bij leerlingenzorg.

We hebben de onderdelen van Presentis verdeeld in vier categorieën:

– Onderwijsinhoudelijke onderdelen
– Administratieve onderdelen
– Communicatieve onderdelen
– Output en opbrengsten tools

Onderwijsinhoudelijke onderdelen:

 • Startdocument – Een zeer complete module voor een gedegen dossieranalyse en een eerste OPP.
 • Groeidocument – Het vervolg op het startdocument om alle onderdelen vanuit de start te kunnen blijven volgen, aanvullen, aanpassen en afsluiten.
 • Logboek – Mogelijkheid om korte aantekeningen en berichten te noteren in het dossier
 • Over mij – Een door de school in te richten vragenlijst voor de leerlingen die ieder jaar wordt opgeslagen op de pagina van de leerling.
 • Leerling notitieblok – Een mogelijkheid voor de leerling om zaken te noteren die hij/zij graag wil bespreken tijdens het volgende gesprek met zijn mentor/coach.
 • Gesprekken – Uitgebreide module die het bijhouden van gespreksverslagen overzichtelijk maakt.
 • Doelen – Module om concreet geformuleerde doelen/leerpunten met de leerling op te stellen. Deze zijn verdeeld in korte en lange termijn doelen. Die onderling aan elkaar te koppelen zijn.
 • Competenties en vaardigheden – Zeer uitgebreide modules om voortgang op onderwijs te volgen. De school zelf kan deze zo instellen als gewenst op basis van eigen materiaal of voorbeelden en input van bestaande leerlijnen. De manier van scoren/volgen is door de school zelf te bepalen. Er zijn tevens leerroutes in te stellen.
 • Tip&Top – Module om korte berichten te richten aan de leerling voor bijvoorbeeld de rapporten of leerlingbespreking.
 • Stage – Complete stagemodule, inclusief contracten, relatiebeheer, volgen van werknemersvaardigheden en verslaglegging.
 • Digitaal portfolio – Module om bijlagen en bewijstukken op te slaan en beschikbaar te maken op verschillende devices.
 • Cijfers – Complete cijfermodule die in eigen periodes, vakken, kolomkoppen en weegfactoren ingericht kan worden.
 • Toetsen en testen – Module om uitslagen van genormeerde methode onafhankelijke toetsen en testen te noteren en volgen. Bijvoorbeeld; Cito, IVIO, schoolvaardigheidstoetsen.
 • Intern- en extern zorgoverleg – Module om casuïstiek in te dienen, volgen en afronden.
 • Incidenten registratie – Voor leerlinggebonden incidenten met de mogelijkheid om direct acties uit te zetten n.a.v. het incident en deze af te ronden/evalueren.
 • Huiswerk – Module waarin de docent voor de gewenste leerling(en) huiswerkopdrachten kan klaarzetten, inclusief weblink en link naar de agenda van leerling.
 • Agenda – Iedere leerling heeft een eigen agenda waar het rooster in getoond wordt en tevens het huiswerk.
 • Nazorg – Module om de uitstroom/doorstroom te noteren en desgewenst de uitgestroomde leerlingen te volgen na uitschrijven. Voor de Pro scholen is er een koppeling met de landelijke uitstroommonitor.
 • Portfolio – verzameling van alle foto’s, videoclips, werkstukken, leerlijnen, stage-verhalen, persoonlijke doelen. Alles waar een leerling TROTS op is. Het wordt zijn ‘visitekaartje’ waarmee hij de school verlaat.
  – Ook kan de school een aantal verplichte onderdelen aangeven zoals aanwezigheid en genoten onderwijstijd.
  – De functionaliteit: Alle bestaande inhoud vanuit Presentis kan een leerling (en professional) doorsturen naar het portfolio in een mooie layout in eigen huisstijl. Een leerling kan zelfs in de app een foto maken en deze direct in zijn portfolio zetten.

Administratieve onderdelen:

 • Rooster – Een eigen ontwikkelde roostermodule waarin zowel klassikaal (basis) geroosterd kan worden als ook individueel peer leerling.
 • Aanwezigheid met verzuimkoppeling DUO – Een zeer uitgebreide aanwezigheidsregistratie die ook voorziet in lijsten voor accountant, dagelijks gebruik en leerplicht.
 • ROD koppeling – Voor de ROD koppeling voor Pro scholen. ROD koppeling voor PO/(V)SO is in ontwikkeling.
 • OSO – Presentis is gecertificeerd voor het ophalen van leerling dossiers via OSO
 • Uitstroommonitor (Pro scholen) – Koppeling met de landelijke uitstroommonitor die scholen voor Praktijkonderwijs verplicht dienen in te vullen.
 • Overzichten en exports – In het programma zijn verschillende overzichten met filters te bekijken en exporteren.
 • Pasfoto’s importeren – Via een eenvoudige stap kunnen alle pasfoto’s in 1 handeling worden geïmporteerd in Presentis.
 • API centrum – Voor koppelingen met derden voor o.a. SSO en uitwisselen van data en AIM.

Communicatieve onderdelen:

 • Samenwerken in 1 systeem – De leerling zelf, de ouder(s)/verzorger(s) en professionals van de school werken samen in 1 systeem. Zo is de communicatie helder en eenduidig en dubbele administratie en communicatie niet nodig.
 • App – Iedere gebruiker heeft zijn eigen app. De leerling, iedere ouder/verzorger en de professional van de school.
 • E-mailen – Vanuit Presentis is het mogelijk om (groepen) leerlingen en ouder(s)/verzorgers te mailen. Per klas, cursusgroep, leerjaar of de hele school in 1 keer.
 • Chatten – Chatten met en berichten versturen aan een leerling, groepen leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) van een klas en/of de hele school via de Presentis app. (Start schooljaar 24-25)

Opbrengsten Tools: (Maatwerk mogelijk)

 • Rapportages – Een zeer uitgebreide module die voorziet in algemene lijsten, brieven en overzichten. Daarnaast kunnen complete IOP’s, OPP’s, startdocumenten, groeidocumenten, uitstroom/doorstroomdocumenten en groepsplannen worden gegenereerd.
 • Grafieken – Scores van testen, leerlijnen en competenties kunnen, indien gewenst, worden weergegeven in grafieken
 • Dashboards – Mogelijkheid om dashboards voor specifieke rollen in de school te maken op basis van verschillende widgets. Denk daarbij aan dashboards voor mentoren, docenten, administratie, applicatiebeheerder, ondersteuningsteam en natuurlijk de leerling zelf. (3e en 4e kwartaal van schooljaar 23-24)
 • Managementmodule – Module die analyses love kan presenteren op basis van de data uit Presentis. Voor een tal van onderwerpen. Informatie die visueel gepresenteerd wordt en gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld schooleigen doelen, schoolresultaten en verantwoording afleggen (4e kwartaal van schooljaar 23-24)