Begeleiden in plaats van alleen volgen

Home > Begeleiden in plaats van alleen volgen

Cyclische begeleiding vraagt van een systeem zeer veel flexibiliteit en gebruiksgemak. Even snel een notitie maken, een handelingsplan bijwerken of competenties scoren. Je wilt de korte termijn kunnen koppelen aan de lange termijn. Immers, alleen de focus op de details zorgt voor verlies van overzicht en kan uitmonden in teveel energie steken in bijzaken in plaats van de prioriteiten.

De meeste systemen hebben een administratief karakter en zijn vaak star. Harde gegevens kunnen vaak zeer goed verwerkt worden en daar ligt dan ook de kracht van deze systemen. Presentis kan dit ook, maar de focus ligt op het ‘levende’. De ontwikkeling van een leerling verandert met de dag en dit te volgen is belangrijk om te kunnen anticiperen en ondersteunen op de juiste momenten en manier.

De leerling zelf is verantwoordelijk voor zijn/haar Presentis en de begeleider (vaak de mentor of coach) kijkt mee en ondersteunt. Intrinsieke motivatie is onmisbaar om stappen te maken. Het gaat niet om ons als begeleiders, maar om de leerling. Welke talenten zijn er die benut kunnen worden en met welke valkuilen dient rekening gehouden te worden. Alles is bij te houden in Presentis.