Stapelen en schakelen met StruX

Speciaal voor de leerlingen in het praktijkonderwijs en vso biedt Edu’Actief de complete methode StruX. Met meer dan 100 leer-/werkboeken (op papier of digitaal), een gratis beeldwoordenboek en een leerling- en docentenwebsite met digitale ondersteuning zoals filmpjes, quizen, Prezi’s en handleidingen.

StruX stelt leerlingen in staat:

·         flexibel en op maat te leren
·         door te stromen naar de entreeopleiding of naar arbeid
·         competent en kansrijk de (regionale) arbeidsmarkt te betreden
·         sturing te geven aan het proces: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?

Lees meer

Rondom Baaz

Wie zijn wij:
Rondom Baaz is in 2011 ontstaan vanuit de visie dat kinderen en jongeren ronduit en rondom de baas zijn over hun eigen ontwikkeling. Vanuit deze visie en onze expertise ontwikkelt en implementeert Rondom Baaz innovatieve en eenvoudig werkbare methodes, instrumenten en trainingen. Centraal staat de vraag hoe je als professional leerlingen actief laat zijn bij hun eigen ontwikkeling. Hoe kunnen we het zelfstandig denken en doen versterken?

Wat bieden we:
Rondom Baaz ondersteunt bij het vorm geven van het pedagogisch klimaat en biedt concrete tools die u ondersteunen bij de invoering van bijvoorbeeld

Lees meer

Passende perspectieven (SLO)

Bij de doorontwikkeling van Presentis is gebruik gemaakt van de leerroutes taal en rekenen die door SLO in 2015 zijn ontwikkeld voor het praktijkonderwijs, in het kader van het project Passende Perspectieven. Ook is advies gevraagd van SLO bij de formulering van de taal- en rekendoelen in Presentis.  De uiteindelijke indeling en formuleringen die zijn opgenomen in Presentis, zijn de verantwoordelijkheid van de uitgever. De SLO-leerroutes taal en rekenen, met bijbehorende concretiseringen en voorbeelden, zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van OCW. Naast de leerroutes zijn er ook doelenoverzichten taal en rekenen ontwikkeld bij de verschillende sectoren waarvoor het praktijkonderwijs opleidt. Al deze producten zijn vrij te gebruiken en te downloaden via de website passendeperspectieven.slo.nl/

Praktijkonderwijs Zutphen

Praktijkonderwijs Zutphen...

..is de school waar Presentis is gestart. Vanuit deze school is een antwoord gezocht op de behoefte om meer samen te werken met de leerling en ouders aan het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Daarbij geen dubbele administratie meer te doen, openheid te creëren over deze ontwikkeling en objectief naar de feiten te kijken en op basis daarvan beredenerende keuzes te maken en deze te kunnen volgen. Praktijkonderwijs Zutphen is nog steeds de bakermat voor Presentis waarbij een zeer gedreven en enthousiast team input geeft aan de werking en het gebruik van Presentis als middel voor vraaggericht en resultaatgericht onderwijs.