Mensen uit de praktijk

Het team van Presentis bestaat uit Jeroen Rigterink, Peter Hubert en Ewout Blijleven. Wij zijn afkomstig uit verschillende werkvelden, ICT, praktijkonderwijs en basisonderwijs.

Door deze combinatie van verschillende expertises hebben we een sterke basis kunnen vormen voor het ontwikkelen van Presentis.

v.l.n.r. Jeroen Rigterink - Ewout Blijleven - Peter Hubert


Jeroen is eigenaar van het bedrijf Jerrisoft automatisering. Jerrisoft is al 10 jaar de softwarepartner voor meer dan 200 tevreden bedrijven en onderwijsinstellingen. Jeroen heeft een zeer ruime ervaring in het bouwen van gebruiksvriendelijke databases. Deze knowhow heeft gezorgd voor een degelijk product dat vele mogelijkheden biedt voor de gebruikers. Door zijn flexibiliteit is hij een zeer prettige partner om mee samen te werken. Hij maakt maatwerk. 


Peter is nu ruim 10 jaar werkzaam op Praktijkonderwijs Zutphen. Begonnen als onderwijsassistent in de praktijk en daarna al snel mentor en later doorgestroomd in de functie van vakdocent horeca /mentor en ict coördinator. Vanuit het werkveld heeft Peter zelf ondervonden dat het op een vraaggerichte manier ondersteunen van een leerling niet of nauwelijks vastgelegd kon worden. Dit heeft hem doen besluiten initiatief te nemen in het ontwikkelen van Presentis.
Door het succes van Presentis heeft Peter besloten om per 1 juli 2013 te starten als zelfstandig ondernemer, onder zijn eigen naam. Daarnaast is Peter nog steeds werkzaam op Praktijkonderwijs Zutphen. Dit betekent voor de bestaande en toekomstige gebruikers van Presentis  een contactpersoon die op de hoogte is en blijft van de ontwikkelingen binnen het (Praktijk)onderwijs.

Ewout Blijleven is ruim 15 jaar werkzaam geweest als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Naast zijn lesgevende taak was Ewout ook de ICT-coördinator binnen de school. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het schrijven van en het werken volgens het ICT-beleidsplan; deelnemen in commissies waarbij ICT een onderdeel was (denk hierbij bij het aanschaffen van een nieuwe methode); het maken van de website en de verzorging van de gehele huisstijl; contacten onderhouden met het IT bedrijf en ander gerelateerde instanties en kleine storingen oplossen.

Ons doel is de leerling te helpen bij zijn/haar ontwikkeling en ondertussen Presentis naadloos aan te laten sluiten op uw werkprocessen. Door de inhoudelijke ervaring van Peter te combineren met de technische ervaring van Jeroen hebben we samen Presentis ontwikkeld. We zullen Presentis blijven doorontwikkelen de aankomende jaren.