Kwaliteit en structuur

Presentis is een uitstekend middel om kwalitatieve begeleiding en dossieropbouw inzichtelijk te maken voor alle partijen. De school richt Presentis naar eigen inzicht in. De minimale eisen die de school aan de gebruiker stelt zorgen zo voor kwaliteit en controle.

Richtlijnen en hulp
De gebruikers worden als het ware door de invulvelden geleid en kunnen hierdoor niets vergeten. Hoe vormen we een doel en maken we het meetbaar? Wat zijn de minimale gespreksonderwerpen tijdens een coachgesprek /ontwikkelgesprek? Ook het cyclisch werken kan voor een groot gedeelte worden vastgelegd, zodat de handelingsplannen en IOP's gaan 'leven'. Door Presentis goed doordacht en onder begeleiding van ons in te richten staat er een sterke basis. 

Iedereen denkt mee
Bij het inrichten van Presentis ontstaan er tot nu toe altijd mooie dialogen over de kwalitatieve inhoud van het programma. Hierbij is er veel ruggespraak in de teams die meedenken over het hoe en wat in Presentis. Dit zorgt voor betrokkenheid en verankering van de werkwijze die wordt gekozen. Ons advies is dan ook regelmatig ruggespraak te houden en het open te gooien. Kritisch durven zijn en kwetsbaar. De uitdaging opzoeken en niet uit de weg gaan.

Controle
De professionals die Presentis gebruiken kunnen door snelwerkende rapportages controleren of ze hun administratie op orde hebben. Stagelijsten, gespreksverslagen, overzichten van gesprekken per leerling; de begeleiding en ga zo maar door. Alles dat wordt ingevoerd kan in overzichtelijke lijsten opgeroepen worden in het scherm. Inclusief inhoud. Ook het management kan in enkele stappen controleren wie, wat, wanneer heeft ingevoerd en of het team zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Structuur, alles op een vaste plek
Presentis kan voor een organisatie die werkt met individuele ontwikkelplannen zorgen voor overzicht en structuur. Iedere leerling heeft eigen talenten, ontwikkelplannen en ondersteuningsbehoeften. Presentis zorgt voor een duidelijk overzicht en is daarbij toegankelijkheid voor de leerling, ouders en professionals.

Plannen per leerling, groepsoverzichten en zelfs overzichten voor de hele school. Niet alleen van cijfers en administratieve gegevens, maar juist van de gegevens die belangrijk zijn voor de individuele leerlijn. Lopende en afgeronde doelen (handelingsplannen), kenmerken, indicaties en toets en testgegevens. Alles is per leerling benaderbaar, en kan door de professional ook in lijsten per groep getoond worden.

De instellingen in Presentis zijn zo gemaakt dat de school zelf bepaald hoe en wat er ingevuld kan en moet worden. Wat zijn de minimale onderwerpen die aan bod komen in een ontwikkel/coachgesprek? Hoe gaan we om met huisbezoeken? Welke formulieren gebruiken wij voor intakes, observaties en overdracht? Alles is door de school zelf samen te stellen en aan te passen. Daarbij is er natuurlijk hulp vanuit ons waar nodig.

Door in de school met elkaar deze afspraken te maken en vervolgens vast te leggen in Presentis, worden de gebruikers tijdens het invullen begeleid en kunnen zij niets vergeten. Dit geeft rust voor de leerling, professional en schoolleiding.