Op de hoogte, zonder dubbel werk

Openheid in communicatie en informatie voor de leerling, ouders en professionals. In Presentis wordt de informatie die gedeeld kan worden ook echt gedeeld. Zonder dat daarbij voor de professionals extra werk ontstaat. De focus is zoveel mogelijk op de leerling.

Door in Presentis de informatie aan te bieden en de leerlingen, ouders en professionals op een makkelijke manier de toegang tot deze informatie te geven is iedereen in de gelegenheid om op zijn tijd de informatie te lezen. Leerlingen en professionals kunnen op ieder gewenst moment informatie bijwerken en zo is het proces 'levend'.

Leerlingen zijn eigenaar van 'Mijn Presentis' en weten wat er staat. Doordat de school ouders de gelegenheid geeft mee te kijken stelt de school zich open en kwetsbaar op. Samenwerken in openheid aan de ontwikkeling van de leerling!

Dat daarbij de meningen soms verschillen maakt het proces alleen maar sterker, mits hier over gecommuniceerd wordt. En in Presentis kan dit verschil van mening op een nette en open manier worden weergegeven.

Presentis is zo gemaakt dat alle informatie die wordt genoteerd daarna niet nog een keer genoteerd hoeft te worden. Dubbele administratie komt niet voor binnen Presentis. Informatie uit het startdocument is gekoppeld aan het IOP en groeidocument. Alle ontwikkelingen worden gedurende de dag bijgehouden en komen daar terecht waar ze horen. In veel gevallen is de informatie binnen Presentis via verschillende kanten benaderbaar.