Wat wil ik? Wat kan ik?

Iedere leerling heeft een eigen ontwikkelproces. Ieder ontwikkelproces is daarom uniek. Presentis is ontwikkeld om er voor te zorgen dat de leerling, ouders en de professionals onderling op de hoogte zijn van alle facetten van het ontwikkelproces van de leerling. 

Van start naar ontwikkelingsperspectief en daarna naar uitstroom en nazorg. Presentis is zowel op school als thuis te bekijken en te bewerken.

De hoofdpersoon in Presentis is uiteraard de leerling zelf. Hij/zij houdt  voor een groot gedeelte Presentis zelf bij. Hieronder vallen bijvoorbeeld de algemene, beroeps- en theoretische competenties. Ook stagebeoordelingen, stageverslagen en belangrijke schooldocumenten, presentaties, foto’s en filmpjes worden bijgehouden door de leerling in Presentis. De mentor/begeleider heeft een coachende en controlerende rol.

Voor de professionele begeleiding en ondersteuning houden de medewerkers van de gebruikende school de ontwikkeling van de leerling bij in Presentis. U kunt hierbij denken aan handelingsplannen, ontwikkelgesprekken, beoordelingen,  huisbezoeken, interne leerlingenzorg en aansluiting op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt zowel door de mentor,stagebegeleiders als ook het zorgteam en de docenten.

Via Presentis kan op een overzichtelijke en circulaire manier vraaggericht gewerkt worden met de leerlingen. Wat wil een leerling en wat heeft hij/zij nodig om dit te bereiken? Welke randvoorwaarden zijn nodig en wie zal welk onderdeel van het plan verzorgen? Dit alles wordt besproken en bijgehouden in Presentis.

Iedere school heeft zijn eigen visie en missie met de daarbij behorende organisatiestructuur. Presentis is daarom aanpasbaar aan de school. Het systeem past zich aan de school aan en niet andersom!

Kortom; een digitaal leerling begeleidingssysteem van de leerling en voor de leerling. Een digitale database waarin de complete ontwikkeling per leerling te volgen is door alle partijen.